TVRDE SUP DASKE

plastične

epoxy fiber

wts sup daske

AquaSup wts linija je sup daski od stakloplastike.

Dužina:

inches
0
cm
0

Širina:

cm
0

Debljina:

cm
0

Težina:

kg
0

Nosivost:

kg
+ 0

Fins:

0

Dužina:

inches
0
cm
0

Širina:

cm
0

Debljina:

cm
0

Težina:

kg
0

Nosivost:

kg
+ 0

Fins:

0

Dužina:

inches
0
cm
0

Širina:

cm
0

Debljina:

cm
0

Težina:

kg
0

Nosivost:

kg
+ 0

Fins:

0

Dužina:

inches
0
cm
0

Širina:

cm
0

Debljina:

cm
0

Težina:

kg
0

Nosivost:

kg
+ 0

Fins:

0

plastične sup daske


Model Aloha

plastic sup kayak red


Model Hdpe 290

10.6" (320cm)


Model plavo - sivi

10.6" (320cm)

epoxy fiber sup daske

AQUAPRO Aquasup 11.6 (350cm)

BAMBOO AquaSup 11.6" (350cm)

FIBER AquaSup 11.6" (350cm)

RACE AquaSup 12.6" (380cm)

AQUAPRO Aquasup 11.6 (350cm)

Dužina:

inches
0

Širina:

inches
0

Debljina:

inches

Težina daske:

kg
0

Maximalno opterećenje:

kg
0

Fins:

layers
0

BAMBOO Aquasup 11.6 (350cm)

Dužina:

inches
0

Širina:

inches
0

Debljina:

inches

Težina:

kg
0

Max nosivost:

kg
0

Fins:

layers
0

FIBER Aquasup 11.6 (350cm)

Dužina:

inches
0

Širina:

inches
0

Debljina:

inches

Težina:

kg
0

Nosivost:

kg
0

Fins:

layers
0

RACE Aquasup 11.6 (350cm)

Dužina:

inches
0

Širina:

inches
0

Debljina:

inches

Težina:

kg
0

Max nosivost:

kg
0

Fins:

layers
0