TVRDE SUP DASKE

plastične

epoxy fiber

wts sup daske

AquaSup wts linija je sup daski od stakloplastike.

Dužina:

0
inches
0
cm

Širina:

0
cm

Debljina:

0
cm

Težina:

0
kg

Nosivost:

+ 0
kg

Fins:

0

Dužina:

0
inches
0
cm

Širina:

0
cm

Debljina:

0
cm

Težina:

0
kg

Nosivost:

+ 0
kg

Fins:

0

Dužina:

0
inches
0
cm

Širina:

0
cm

Debljina:

0
cm

Težina:

0
kg

Nosivost:

+ 0
kg

Fins:

0

Dužina:

0
inches
0
cm

Širina:

0
cm

Debljina:

0
cm

Težina:

0
kg

Nosivost:

+ 0
kg

Fins:

0

plastične sup daske


Model Aloha

plastic sup kayak red


Model Hdpe 290

10.6" (320cm)


Model plavo - sivi

10.6" (320cm)

epoxy fiber sup daske

AQUAPRO Aquasup 11.6 (350cm)

BAMBOO AquaSup 11.6" (350cm)

FIBER AquaSup 11.6" (350cm)

RACE AquaSup 12.6" (380cm)

AQUAPRO Aquasup 11.6 (350cm)

Dužina:

0
inches

Širina:

0
inches

Debljina:

inches

Težina daske:

0
kg

Maximalno opterećenje:

0
kg

Fins:

0
layers

BAMBOO Aquasup 11.6 (350cm)

Dužina:

0
inches

Širina:

0
inches

Debljina:

inches

Težina:

0
kg

Max nosivost:

0
kg

Fins:

0
layers

FIBER Aquasup 11.6 (350cm)

Dužina:

0
inches

Širina:

0
inches

Debljina:

inches

Težina:

0
kg

Nosivost:

0
kg

Fins:

0
layers

RACE Aquasup 11.6 (350cm)

Dužina:

0
inches

Širina:

0
inches

Debljina:

inches

Težina:

0
kg

Max nosivost:

0
kg

Fins:

0
layers