WTS supovi

AquaSup Prima linija je supova od stakloplastike.

Dužina:

inches
0
cm
0

Širina:

cm
0

Debljina:

cm
0

Težina:

kg
0

Nosivost:

kg
+ 0

Fins:

0

Dužina:

inches
0
cm
0

Širina:

cm
0

Debljina:

cm
0

Težina:

kg
0

Nosivost:

kg
+ 0

Fins:

0

Dužina:

inches
0
cm
0

Širina:

cm
0

Debljina:

cm
0

Težina:

kg
0

Nosivost:

kg
+ 0

Fins:

0

Dužina:

inches
0
cm
0

Širina:

cm
0

Debljina:

cm
0

Težina:

kg
0

Nosivost:

kg
+ 0

Fins:

0